Kvalité & Miljö

JE Bygg ABs verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en professionell byggare. Kvalitetsarbetet skall gagna kunden genom att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Alla medarbetare inom företaget ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer. Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget och dess produkter och arbetsformer.

Miljöpolicy

JE Bygg AB skall i sin verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Detta skall uppnås genom ett ständigt förbättringsarbete. Grundkrav är att lagar och förordningar skall uppfyllas. JE Bygg AB skall genom ett aktivt miljöarbete inom verksamheten bidra till att miljön förbättras. Vår ambition är också att företaget, både internt och externt, förknippas med denna miljömedvetenhet.